M. Jonkers in de krant

9 augustus 2011

Jonkers Onderhoudsbedrijf breidt uit

HAPS – M. Jonkers Onderhoudsbedrijf is nu vijf jaar actief op het gebied van riooltechniek, bestratingen en reinigingen.

De werkzaamheden bestaan uit het verhelpen van storingen, preventief reinigen en vernieuwen van rioleringen, het inspecteren, traceren en relinen van rioolstelsels, het aanbrengen van (sier)bestratingen en het reinigen van bestrating, gevels, daken, dakgoten en technische installaties.

Relinen is het aanbrengen van een kous of glasvezelmat in de bestaande leiding, zodat hierdoor een nieuwe leiding ontstaat in de bestaande leiding. Deze methode wordt toegepast wanneer leidingen op plaatsen waar vervangen moeilijk, duur of zelfs onmogelijk is.

M. Jonkers Onderhoudsbedrijf is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar en richt zich met name op de gezondheidszorg – industrie – woningbouwverenigingen – gemeente en particulieren.

Om een breder aanbod te kunnen bieden is het dienstenpakket uitgebreid met de aanschaf van een DAF spoel-/zuigcombinatie. Met dit reinigingsvoertuig kunnen hoofdriolen, gemalen, pompputten, septictanks, vetafscheiders, straatkolken, BIA zuiveringen, zand-/slibvangers en lijngoten leeggezogen en gereinigd worden. Jonkers is VCA** en ISO 9001 gecertificeerd.

M. Jonkers Onderhoudsbedrijf is gevestigd op de Rijkevoortseweg 6 in Haps. Info: (0485) 37 25 44.

13 april 2010

Het complete pakket van M. Jonkers Onderhoudsbedrijf Haps

HAPS – Een compleet pakket in riooltechniek, bestratingen en reinigingswerk. Het jonge Hapse M. Jonkers Onderhoudsbedrijf onderscheidt zich op de markt door deze combinatie van werkzaamheden.

Mark en Nicole Jonkers startten hun onderneming in 2006 met z’n tweetjes. Vier jaar later kan het echtpaar tevreden constateren dat hun onderhoudsbedrijf een stevige speler op de markt is geworden met zes werknemers. Sinds vorig jaar is er de VCA (2 sterren) en ISO-certificering. Later dit jaar volgt de uitbreiding van het machinepark met een eerste vrachtwagen. "Dat is een zuig- en spoelcombi waarmee we onder meer kolken, vetputten en de hoofdriolering kunnen uitzuigen", vertelt Mark. "Daarmee zijn we nog completer."
Een ander "nieuwtje" is het zogenoemde relynen, een reparatietechniek waarbij een kous in het riool wordt opgeblazen. Onlangs voerde Jonkers dit voor het eerst, met succes, uit. "Het grote voordeel is dat je bij een storing voorkomt dat alles moet worden opengebroken. Een revolutionaire techniek, die in de toekomst vaker gebruikt zal worden."

24-uursservice
De kracht van het bedrijf is de combinatie van riooltechniek, bestratingen en reinigingswerk die Jonkers aanbiedt voor de gezondheidszorg, industrie, gemeenten en particulieren. Het gaat hierbij om tv-inspectie van rioleringen, radiografisch opzoeken van leidingen, rookgasdetectie, vernieuwen van rioolstelsels of bestratingen. Naast het reinigen van rioolstelsels, maakt Jonkers tal van andere zaken als dakgoten, gebouwen of technische installaties schoon. "Veel bedrijven doen het een of het ander. Als wij een rioolprobleem hebben verholpen, zorgen we ervoor dat de bestrating in de oude staat hersteld wordt. Of nog beter, dat kan natuurlijk ook!"
Naast het brede dienstenpakket onderscheidt M. Jonkers Onderhoudsbedrijf zich door de 24-uursservice. "Wij zullen bij een storing zo spoedig mogelijk ter plaatse zijn. Dat wordt enorm gewaardeerd."

M. Jonkers Onderhoudsbedrijf is gevestigd aan de Rijkevoortseweg 6 in Haps. Tel: 0485-372544.

2 april 2010

Ondernemer van de week

Mark & Nicole/Jonkers Onderhoudsbedrijf Rijkevoortseweg 6 Haps,
0485-372544, www.jonkersonderhoudsbedrijf.com.
Mark en Nicole Jonkers kijken tevreden terug op de vier jaar dat hun onderhoudsbedrijf nu bestaat. "We begonnen in 2006 met één ploeg en hebben er nu drie. En we groeien nog steeds!"

Door Patrick Kerkhoff HAPS – Riolerings- en onderhoudswerk is Mark Jonkers niet vreemd. Zijn ouders hadden een soortgelijk bedrijf, waar hij zelf ook werkzaam was, en nadat dit werd overgenomen besloot hij met Nicole voor zichzelf te beginnen. "Dat is nu vier jaar geleden".

De zaak draait goed en van de crisis heeft Jonkers weinig last. "Zelfs de lange winter zorgde niet voor problemen", vertellen Mark en Nicole, "dat komt mede door onze veelzijdigheid, waardoor we kunnen schuiven met de werkzaamheden en bijna altijd door kunnen werken."

Die veelzijdigheid heeft niet allen voor het onderhoudsbedrijf zelf, maar ook voor hun klanten veel voordeel. "Behalve in rioleringswerk zijn we ook gespecialiseerd in bestratingen. Als we rioleringswerk hebben verricht, kunnen wij direct het bestratingswerk herstellen. Zo zijn onze klanten niet afhankelijk van meerdere bedrijven." Ook zonder rioleringswerk vooraf, verricht Jonkers bestratingswerk, zoals sierbestratingen voor zowel particulieren als de zakelijke markt. De derde bedrijfstak is reinigen. Daken, dakgoten, gevels, parkeerplaatsen, machines, alles wat met hoge druk gereinigd kan worden." Hoewel M. Jonkers Onderhoudsbedrijf al vanaf de oprichting werkt volgens alle normen en eisen binnen de branche, zijn ze sinds begin vorig jaar ook VCA ( twee ster ) en ISO gecertificeerd. "Die certificeringen zijn een bevestiging dat wij volgens bepaalde richtlijnen en kwaliteitsnormen werken. Nu wij gecretificeerd zijn, kunnen wij ons werkveld vergroten, want steeds meer berijven stellen dat als eis."

Het klantenbestand van het Hapse onderhoudsbedrijf groeit dus nog steeds, iets wat ook merkbaar is in het aantal personeelsleden. "We begonnen met één ploeg van twee man en inmiddels hebben we zes man continue aan het werk. We willen op een gezonde manier blijven groeien en zijn daarom op zoek naar extra personeel." Mark draait zelf ook volop mee. “ik ben niet het type ondernemer dat alleen achter de schermen werkt, mijn hart ligt juist bij het uitvoerende werk." Zijn takenpakket wordt in het najaar zelfs nog verder uitgebreid. "We hebben net onze eerste vrachtwagen met spoel-/zuigcombinatie besteld en aangezien in het vrachtwagenrijbewijs heb, ga ik deze in eerste instantie zelf besturen. Met deze wagen kunnen we ook werkzaamheden aan het hoofdriool uitvoeren en vetputten en dergelijke leegzuiger. Dat is een mooie aanvulling die ons dienstenpakket compleet maakt.

ISO/VCA**

Vanaf juli 2009 is ons bedrijf (Haps/Rijkevoort) ISO/VCA** gecertificeerd. Met betrekking tot milieu en veiligheid hebben wij ons laten certificeren, zodat wij die kwaliteit aan u als klant kunnen bieden en waarborgen.

Milieubeleid

De zorg voor het milieu wordt voor ons bedrijf steeds belangrijker. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor omwonenden, overheid en opdrachtgevers. De zorg voor het milieu beperkt zich niet alleen tot afval, maar omvat elke vorm van hinder rond de werklocatie, zoals geluid, trillingen, stof en stank. Ons bedrijf wil milieubewust zijn en zich op dat punt op de markt onderscheiden. Dit geldt met name voor projectlocaties in of in de nabijheid van de bebouwde kom. Daarbij willen we minimaal voldoen aan wetgeving en vergunningen.
Uiteraard zijn we als bedrijf een schakel in de keten en hebben we te maken met de eisen van onze opdrachtgevers. Wij zien het als onze rol om opdrachtgevers te adviseren en onderaannemers te instrueren omtrent milieuvriendelijke bouwwerken en -processen.

De zorg voor milieu krijgt op de volgende manier invulling:

  • Als bedrijf willen we ons met name actief richten op het beheersen, minimaliseren en scheiden van afval, en op beheersing van omgevingsgeluid op onze bouwplaatsen.
  • De KAM-coördinator neemt het voortouw bij het formuleren van ons milieubeleid en milieuzorgsysteem. Voorts stelt hij in overleg met de directie de 'VGM bedrijfsvoorschriften' op die in het algemeen informatie- en instructieboek worden opgenomen. Hierin is onder meer beschreven aan welke afspraken we ons moeten houden bij het uitvoeren van milieu kritische activiteiten.
  • Ook onderaannemers en ingehuurd personeel zullen zich aan onze regels moeten houden. Er wordt naar gestreefd dit zo veel mogelijk contractueel te regelen.
  • Milieuzorg heeft niet alleen betrekking op afval op het project: het begint al bij het aannemen van het werk en het beoordelen van de bouwplaats. Milieuzorg is integraal onderdeel van ons gehele bedrijfsproces.
  • Het bedrijf richt zich op maximale scheiding van afvalstromen en maximaal recyclen van materialen.
  • Geluidsarm produceren, vooral in bewoonde gebieden, is voor ons bedrijf belangrijk. We onderzoeken mogelijkheden tot gunstiger materieel en werkmethoden.
  • We controleren en registreren onze afvalstromen.
  • Door periodiek bezoek van de directie aan de verschillende bouwplaatsen(werkplekinspecties) stelt de directie zich persoonlijk op de hoogte van de zorg voor het milieu op onze bouwplaatsen.
  • De onderneming blijft zich actief op de hoogte stellen van eventuele nieuwe milieuvriendelijker materialen / processen.

Het milieubeleid is openbaar.