Riooltechniek

Riool ontstoppen

Direct hulp bij het ontstoppen van riolering.

Riool vernieuwen

Vernieuwen of aanleggen van het rioolstelsel.

Rioolinspectie

Opsporen van lekkages en inspecteren van het riool.

Putten en vetafscheiders

Plaatsen, legen en reinigen van vetafscheiders bij uw bedrijf.

Kolken reinigen

Reiniging van straatkolken en trottoirkolken.

Riool reinigen

Reiniging als preventief onderhoud van de riolering.

Hemelwaterinfiltratie

Het infiltreren van hemelwater.

Relining

Het renoveren van leidingen.