Relining

Het renoveren van leidingen gebeurt door middel van een kous of glasvezelmat gedrenkt in een twee-componenten kunsthars. Hier zijn drie technieken voor ontwikkeld.

1. Deelrenovatie

Het renoveren van leidingen door middel van een glasvezelmat met koud uithardende twee-componenten hars in (deel)lengtes van 0.3 tot 5 meter in één keer. Deze methode wordt het meest ingezet bij plaatselijke schades en het creëren van overgangen om een zo sterk mogelijke renovatie te maken.

2. Kousrenovatie

Het renoveren van langere lengtes leidingen met een naaldviltkous, al dan niet versterkt met glasvezel, in combinatie met een warm uithardende twee-componenten hars. Deze methode wordt vooral ingezet voor het renoveren van langere lengtes en het weer glad maken van de binnenzijde van leidingen.

Met deze methode is het mogelijk om langere lengtes tot meer dan 100 meter te renoveren. Het uitharden van de kous gebeurt met warm water, stoom of luchtdruk. Met behulp van deze techniek is het ook mogelijk om bochten van 90º te renoveren.

3. Inlaatrenovatie

Het renoveren van aansluitingen op de hoofdleiding door middel van een stuk inlaat met manchet of een stuk inlaat met een stuk hoofdleiding. Bij deze methode wordt gebruik gemaakt van voorgevormd glasvezelversterkt naaldviltmateriaal met meestal een koud uithardende hars.

Deze methode wordt ingezet bij defecte aansluitingen, kapotte T- of Y stukken en om na de hoofdleidingrenovatie de aansluitingen waterdicht te maken.

Riool- of leidingrenovatie wordt vooral toegepast bij leidingen op plaatsen waar vervangen moeilijk, duur of zelfs onmogelijk is.

Overlast is vaak een bijkomend nadeel bij vervanging en dat kan met onze technieken tot een minimum worden beperkt.
U hoeft niet te hakken en te breken in vloeren en muren. Een groot bijkomend voordeel is dat het leidingsysteem maar een zeer beperkte tijd buiten gebruik hoeft te worden genomen.

Renovatie is al mogelijk vanaf een leidingdiameter van 50 MM: Door middel van een dragend materiaal van glasvezel of polyester naaldvilt in combinatie met een twee-componenten kunsthars, is het mogelijk om een renovatie uit te voeren, die minimaal dezelfde levensduur en kwaliteit heeft als het originele leidingmateriaal.

Onze technieken kunnen toegepast worden op bijna alle horizontale en verticale leidingen met scheuren, breuken, aantastingen en lekkages. U kunt hierbij denken aan:

 • Lekke leidingverbindingen
 • Het repareren van lekke overgangen
 • Stankoverlast
 • Standleidingen
 • Bestrijding van wortelingroei
 • Onder industriële vloeren
 • Woningen zonder kruipruimte
 • Het chemisch bestendig maken van afvoerleidingen
 • Het repareren van drukleidingen
 • Het versterken van bijvoorbeeld gietijzeren leidingen
 • Lekkende hemelwaterafvoeren
 • Het creëren van waterdichte overgangen van verschillende leidingmaterialen (b.v. gietijzer naar PVC)
 • Het renoveren van een putdoorvoeren
Contact