Putten en vetafscheiders

Het leveren en plaatsen van vetafscheiders wordt ook door ons verzorgt. Bij het plaatsen van een vetafscheider wordt vooraf een capaciteitsberekening gemaakt, zodat deze voldoet voor het aantal af te voeren liters. Tevens is het mogelijk om een vetafscheider door ons te laten ledigen.

Wanneer de vetafscheider geledigd is, wordt de in- en uitgaande leiding onder hoge druk gereinigd en zal de vetafscheider met schoon water worden afgevuld. Het vrijgekomen residu (vet) zal door ons worden afgevoerd naar een verwerkingsinstallatie.

Vaak worden deze werken jaarlijks uitgevoerd. Het is dan ook mogelijk om hier een onderhoudscontract voor af te sluiten.

Terug Contact