Hemelwaterinfiltratie

Infiltratie HWA In veel gevallen wordt regenwater afgevoerd via het rioolstelsel, het relatief schone water vermengd zich hierbij met afval water.
Bij hevige neerslag kan het rioolstelsel als wel de zuiveringsinstallatie deze grote hoeveelheid vaak niet verwerken. Om dit te voorkomen bieden we diverse mogelijkheden aan om regenwater te infiltreren in de bodem. Dit is tevens een milieu-ontlastende maatregel.
Er zijn diverse toepassingen mogelijk om regenwater te infiltreren. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Infiltratie riolering: Vanuit de verzamelleiding kan het water direct infiltreren in de bodem.
  • Infiltratie putten: Regenwater wordt naar een bodemloze geperforeerde betonput afgevoerd waar deze kan bufferen en infiltreren.
  • Infiltratie kratten: Door middel van kunststofkratten verpakt in geotextiel wordt een buffer gecreëerd waarna deze kan infiltreren.

In alle gevallen is het belangrijk dat een systeem beheersbaar is, voorzien is van de benodigde loof- en slibafscheiders en een ontluchting.

Naarmate het te infiltreren oppervlak maken wij een capaciteitsberekening en worden de mogelijkheden besproken.
Ook het leveren van alle benodigde materialen zit in ons dienstenpakket.

Terug Contact