Kolken reinigen

Straatafval zorgt vaak voor verstopping van de straat- en trottoirkolken. Dit kan voorkomen worden door middel van preventief onderhoud, waarbij we de straatkolk leegzuigen en het kolkrooster reinigen. Het opgezogen slib wordt ontwatert en naar een verwerkingsinstallatie afgevoerd.

Kolken waar wij met onze kolkenzuiger niet bij kunnen komen, worden handmatig geleegd. Na afloop maken wij een volledig rapport van de gereinigde kolken waarin verstoppingen en/of gebreken vermeld worden. Deze kunnen wij na overleg repareren en/of verhelpen.

Terug Contact