Beheer & advies

In samenwerking met de beheerder stellen wij een passen rioolbeheersplan samen, binnen een beheer cyclus is het doel een kwalitatief goed functionerend en inzichtelijk rioolstelsel. Als beheerder wilt u dit doel zo effectief en efficiënt bereiken.

Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van een rioolstelsel dient deze te worden gereinigd en geïnspecteerd. Een groot deel van de riolering bevind zich onder de grond, maar denk ook aan inpandige stelsels in plafonds e.d.

Naar aanleiding van de inspectie rapportages en de door de beheerder verstrekte gegevens (tekeningen, foto rapportage, enz.) zal de aanwezige riolering worden beoordeeld. Hierbij word op de eerste plaats gekeken naar het up to date brengen van de tekeningen, het mogelijk aanpassen van de bereikbaarheid van een stelsel en/of het weergeven van knelpunten/afwijkingen.

Wanneer een stelsel een zogenaamde 0 situatie heeft bereikt (bereikbaar, gereinigd en geïnspecteerd) kan een beheersplan worden opgesteld. Belangrijke informatie hiervoor is de functie van de riolering (bijvoorbeeld: enkel sanitaire afvoer of en proceswater afvoer, welke zich bevind in de industrie)

Naar aanleiding van deze gegevens word vervolgens een meer jaren onderhoudsplan uitgewerkt, waarin de volgende objecten worden verwerkt:

  • Het preventief reinigen van de riolering,
  • Het gefaseerd uitvoeren van rioolinspecties,
  • Het rapporteren van alle voorkomende rioolstoringen en afwijkingen.
Ook het preventief ledigen van straat kolken, vetafscheiders, olieafscheiders, slibvangputten en het bundelen van alle bijbehorende transport begeleidingsformulieren t.b.v. de juiste afvoer stroom en verwerking hiervan.